Opkrabbelen en herstel

‘Bij mijn lief ervoer ik voor het eerst hoe onvoorwaardelijk liefde kan zijn’

De draad weer oppakken na zoiets heftigs als een verbroken contact met je kind of ouder(s), hoe doe je dat?

Soms is er teveel gebeurd tussen gezinsleden of zijn er te veel jaren van radiostilte verstreken om de draad weer te kunnen oppakken. Het lukt dan niet elkaar weer te vinden. Ook kan het zijn dat de wens om het verbroken contact te herstellen in de loop van de tijd bij een of beide partijen niet groter wordt, maar juist afneemt. En proberen gezinsleden om toch weer contact met elkaar te krijgen, dan is de relatie vaak lange tijd erg moeizaam. Treffen ouder en kind elkaar wel af en toe, maar houdt een van hen daarbij een grote emotionele afstand, dan lijkt dat voor buitenstaanders misschien wel ‘beter’, maar is er evenmin sprake van echt contact, ook al zitten ouder en kind bij elkaar aan tafel.

Willen beide partijen het contact na een jarenlange contactbreuk herstellen, dan kan dit behalve een moeizaam zoeken soms ook ontroerende momenten opleveren. Lees meer 

 

Opkrabbelen
Als na een meestal lange voorgeschiedenis het contact met tussen ouder en kind is verbroken, doemt de vraag op hoe daarmee om te gaan. Daarnaast hebben beide partijen misschien te dealen met de gevolgen van de situatie waarin ze zijn opgegroeid en hebben ze in meer of mindere mate moeite om te functioneren in relaties en werk.

De draad weer oppakken na zoiets heftigs als een verbroken contact met je kind of ouder(s), hoe doe je dat? Rouwen is een proces waar veel verschillende emoties bij kunnen komen kijken, zoals verdriet, onmacht, boosheid, angst, schuldgevoel en opluchting.

Veel ouders en kinderen die met elkaar hebben gebroken, ervaren leven meer als ‘overleven’. In de overlevingsmodus zitten is heel iets anders dan leven.

Om verder te kunnen leven, zijn erkenning, bevestiging en steun belangrijk.

Of herstel van het contact mogelijk is, hangt niet alleen af van de motieven voor de breuk, van de voorgeschiedenis en van de mogelijkheden om oude gedragspatronen los te laten, maar ook van de fase van rouwverwerking waarin beide partijen zich bevinden. Soms vinden ouder en kind elkaar weer. Daarbij is het contact vaak lange tijd en soms voorgoed een voorzichtig aftasten. Maar het kan ook zijn dat de wens om het verbroken contact te herstellen in de loop van de maanden of jaren bij een of beide partijen afneemt.

Van radiostilte is niet alleen sprake als er helemaal geen enkel contact meer is. Treffen ouder en kind elkaar wel af en toe, maar houdt een van hen daarbij een grote emotionele afstand, dan lijkt dat voor buitenstaanders misschien wel ‘beter’, maar is er evenmin sprake van echt contact, ook al zitten ouder en kind bij elkaar aan tafel.

 

Meer over Verbroken contact:

Verbroken contact

Wat aan de breuk voorafgaat

De breuk

Rouw

Wat te doen als