Sozio december 2016 boekrecensie ‘Verbroken contact tussen ouder en kind’

Sozio, december 2016
Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein

Dit boek slaagt erin de concrete ervaringen van mensen te vertalen in algemene thema’s, en heeft daarbij ook aandacht voor lastige situaties (zoals mantelzorg en overlijden) (…)

(…) een aanrader voor professionals die hier in de praktijk mee te maken krijgen.

 

Anita Drost285 pagina’s
€ 24,50
Uitgeverij Stili Novi
ISBN: 9789078094876
De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving legt een grote verantwoordelijkheid bij het sociale netwerk. Als mensen aankloppen voor hulp bij de gemeente, wordt in eerste instantie gekeken naar wat familie en vrienden kunnen bijdragen aan hulp en zorg. Critici hebben er al bij de eerste aankondiging van deze wijziging op gewezen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat hij of zij kan terugvallen op het eigen netwerk.

Een mogelijke oorzaak is het verbroken contact, bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen. In dit boek gaat de auteur op zoek naar het antwoord op vragen die te maken hebben met dat contact: hoe komt het dat het contact verbroken werd? Wat ging eraan vooraf? Wat waren de gevolgen van de contactbreuk? En wellicht de belangrijkste vraag: komt het weer goed?

Drost sprak met ouders en (inmiddels volwassen) kinderen, die beurtelings ‘verbreker’ waren of degene met wie het contact verbroken werd. In de gesprekken komen steeds dezelfde thema’s naar voren: schuld, conflict, de rol van derden, rouw, opkrabbelen en herstel van contact.

Omdat dit boek erin slaagt de concrete ervaringen van mensen te vertalen in algemene thema’s, en daarbij ook aandacht heeft voor lastige situaties (zoals mantelzorg en overlij-den), is dit een aanrader voor professionals die hier in de praktijk mee te maken krijgen.

Brontekst Sozio 06/2016 pagina 22