Waarom dit boek

Al een aantal jaren houd ik mij bezig met het onderwerp ‘verbroken contact tussen ouder en kind’. Op internetfora en in tijdschriften staan regelmatig verhalen van mensen die geen contact meer hebben met hun vader, moeder of kind. Ik merkte dat er er afgezien van deze, vaak anonieme verhalen weinig bronnen over het thema te vinden zijn. Daarom ben ik die bronnen zelf gaan verzamelen. Dat heeft geleid tot dit boek.

Het boek Verbroken contact tussen ouder en kind schreef ik om aandacht te vragen voor dit veelvoorkomende, maar door de complexiteit en gelaagdheid ervan moeilijk bespreekbare onderwerp. En om de samenhangen en processen, die ouders en kinderen kunnen doormaken als het contact wordt verbroken, zichtbaar te maken. Want ik geloof dat inzicht hierin kan leiden tot meer begrip. Daar waar begrip ontstaat, verbleekt het oordeel. En daar waar het oordeel verdwijnt, groeit de kwaliteit van de relatie – met jezelf, met de ander, met je cliënt en misschien zelfs tussen ouder en kind.