Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord van Lia van Doorn

Inleiding

Deel I: Afstevenen op een breuk

Deel II: De wortels doorgezaagd

Deel III: De knoop ontwarren – generatieoverstijgende issues

Deel IV: Wat te doen…

Deel IV: De verhalen

Bijlage 1: Het spel tussen schuld en onschuld – tips voor professionals

Bijlage 2: Tips voor lotgenoten

Boekbesprekingen

Dankwoord

Over de auteur